SEMİNERLER
SERGİLER

SEMİNERLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Seminerleri

SERGİLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Sergiler

Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

Programa, Yüksek Lisansını Türk Dili ve Edebiyatının herhangi bir ana bilim dalında yapmış olanlar baş vurabilirler. Farklı bir ana bilim dalında yüksek lisans yapmış olanlar, akademik hazırlık programından sonra kesin kayıt yaptırabilirler. Programa başvuracak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ALES sınavından en az 60 almış olmalı, 3.00/4.00 akademik ortalamaya sahip bulunmalıdır. KKTC vatandaşları, akademik ortalamalarının 3.00/4.00 olması hâlinde kayıt yaptırabilirler.BİLGİLER

Alınacak Derece
Bölüm Başkanı / AKTS Koordinatörlüğü
Eğitim Amaçları
Mezuniyet Koşulları
İstihdam Olanakları
Seminerler/Etkinlikler
Vizyon
Misyon
1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
3. Yarıyıl
4. Yarıyıl
5. Yarıyıl
6. Yarıyıl
7. Yarıyıl
8. Yarıyıl

KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

TDD 601 
OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ 
Zorunlu 
 

ARM 600 
ARAŞTIRMA METODLARI 
Zorunlu 
 

TDD 603 
ESKİ TÜRKÇE METİNLER 
Seçmeli Ders 
 

TDD 605 
GENEL TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ 
Seçmeli Ders 
 

TDD 607 
GENEL TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI YAPI BİLGİSİ 
Seçmeli Ders 
 

TDD 609 
KARŞILAŞTIRMALI OĞUZ LEHÇELERİ 
Seçmeli Ders 
 

TDD 613 
GENEL TÜRKÇE KÖKEN BİLGİSİ 
 
 

TDD 615 
ALTAY DİLLERİ TEORİSİ 
 
 

TDD 619 
TÜRK SÖZLÜK BİLİMİ VE TARİHİ 
 
 

TDD 620 
TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARI 
 
 

Toplam
 
 
 
30 
66 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

TDD 602 
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ İNCELEMELERİ 
10 
Zorunlu 
 

TDD 606 
ORTA TÜRKÇE METİNLER 
10 
Seçmeli Ders 
 

TDD 608 
KARŞILAŞTIRMALI KIPÇAK LEHÇELERİ 
10 
Seçmeli Ders 
 

TDD 610 
GENEL TÜRKÇE ANLAM BİLGİSİ 
10 
Seçmeli Ders 
 

TDD 612 
GENEL TÜRKÇE SÖZ DİZİMİ 
10 
Seçmeli Ders 
 

TDD 614 
ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI İNCELEMELERİ 
10 
Seçmeli Ders 
 

TDD 621 
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ 
10 
 
 

TDD 622 
KIBRIS TÜRK AĞZI 
10 
 
 

Toplam
 
 
 
24 
80 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

TSEM 680 
Tez Semineri 
30 
Zorunlu 
 

FREL 600 
 
Serbest Seçmeli 
 

Toplam
 
 
 
30 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

QUAL 600 
YETERLİLİK SINAVI 
 
 

Toplam
 
 
 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

THES690 
TEZ 
 
 

Toplam
 
 
 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

THES 690 
Tez 
30 
Zorunlu 
 

Toplam
 
 
 
30 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

THES 690 
Tez 
30 
Zorunlu 
 

Toplam
 
 
 
30 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

THES 690 
Tez 
30 
Zorunlu 
 

Toplam
 
 
 
30 
+-Ders İçerikleri

TDE 601                     Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri                     Z          3  0  0  3

Osmanlı Türkçesiyle yazılan manzum-mensur el yazması metinlerin yazı teknikleri, imlâ özellikleri; imlâ-ses ilişkileriyle ilgili sorunlar; örnek metinler üzerinde dil, şekil, tür, muhteva incelemeleri.

ARM 600                   Araştırma Metotları                                     Z          3  0  0  3

Bilimsel Araştırma kavramı, kapsamı ve önemi. Eğitimde araştırma ve edebiyat eğitiminde araştırma. Edebiyat araştırmasında temel ilkeler. Araştırma yöntemleri. Arşiv merkezli araştırma ve eski yazı metinlerin araştırılması. Eser merkezli, yazar merkezli araştırma. Türk edebiyatının önemli araştırmacıları ve yöntemleri gibi temel konular işlenecektir.

ALAN SEÇMELİ DERSLER

DERSİN KODU         DERSİN ADI                                                            TÜRÜ T U L K

TDE 603                     Eski Türkçe Metinler                                               S          3  0  0  3

Köktürk, Uygur ve Karahanlı Türkçesinin oluşumu ve gelişimi; yazıtları ve eserleri; bulunma ve okunma çalışmaları; bunlar hakkındaki temel çalışmaların değerlendirilmesi; transkripsiyon ve transliterasyon yöntemleri ve sorunları; dil ve imlâ özelliklerinin sorunları. Örnek metinler üzeride dil incelemeleri.

TDE 605                     Genel Türkçe Karşılaştırmalı Ses Bilgisi     S          3  0  0  3

Türkçenin temel ses bilgisi özellikleri; tarihî ve yaşayan Türk lehçelerinin bu bağlamda birbiriyle, diğer Altay dilleriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Tarihî ve yaşayan Türk lehçelerinin ses özelliklerinin açıklanmasıyla ilgili sorunlar.

TDE 607                     Genel Türkçe Karşılaştırmalı Yapı Bilgisi S          3  0  0  3

Türkçenin temel yapı bilgisi özellikleri; tarihî ve yaşayan Türk lehçelerinin bu bağlamda birbiriyle, diğer Altay dilleriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Tarihî ve yaşayan Türk lehçelerinin yapı özelliklerinin açıklanmasıyla ilgili sorunlar ve seçilen metinler üzerinde çözümleme uygulamaları.

 

TDE 609                     Karşılaştırmalı Oğuz Lehçeleri                    S          3  0  0  3

Oğuz Türkçesinin oluşma şartları, yayılma alanları, temel ses ve yapı özellikleri; tarihî ve yaşayan Oğuz Türk lehçelerinin bu bağlamda birbiriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Bunların açıklanmasıyla ilgili sorunlar.

TDE 611                     Uygur-Karluk Lehçeleri                               S          3  0  0  3

Uygur-Karluk Türkçesinin oluşma şartları, yayılma alanları, temel ses ve yapı özellikleri; tarihî ve yaşayan Uygur-Karluk lehçelerinin bu bağlamda birbiriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Bunların açıklanmasıyla ilgili sorunlar.

 

TDE 613                     Genel Türkçe Köken Bilgisi                         S          3  0  0  3

Köken bilgisi; temel terimleri, kaynakları ve tarihî gelişimi. Genel Türkçe köken bilgisi üzerine yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Genel Türkçeden seçilen kelimeler üzerinde köken bilgisi incelemeleri.

TDE 615                     Altay Dilleri Teorisi                                      S          3  0  0  3

Altay Dilleri: Yayılma alanları, temel ses, yapı, dizim özellikleri; bunların birbiriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Altay Dilleri Teorisi: Ortaya atılmasından bugüne temel çalışmalar; sorunlar; taraftar ve karşıt görüşlerin değerlendirilmesi.

TDE 617                     Azerbaycan Edebiyatı                                              S          3  0  0  3

Bu derste, Türk dünyasında gelişen Türk edebiyatının önemli şubelerinden biri olan Azerbaycan edebiyatının edebî örnekleri üzerinde durulacak ve Türkçenin edebiyat dili olarak önemi vurgulanacaktır.

 

BAHAR YARIYILI

ÇEKİRDEK DERSLER

DERSİN KODU         DERSİN ADI                                                            TÜRÜ T U L K

TDE 602                     Türk Edebiyatı Tarihi İncelemeleri                         Z          3  0  0  3

Edebiyat tarihi ve edebiyat tarihçiliği; Türk edebiyat tarihinin dayandığı kaynaklar ve bunlardan yararlanma yöntemleri; karşılaştırmalar. Türk Edebiyatının temel özellik ve tasnifleriyle ilgili görüşler ve tartışılan sorunlar.

TSEM 680                  Seminer                                                         Z          3  0  0  3

Kaynaklara dayanarak bilimsel yöntemler kullanılarak bir konunun araştırılması; bilimsel araştırma hâlinde yazılıp, sözlü olarak sunulması.

ALAN SEÇMELİ DERSLER

DERSİN KODU         DERSİN ADI                                                            TÜRÜ T U L K

TDE 606                     Orta Türkçe Metinler                                              S          3  0  0  3

Harezm, Çağatay, Kıpçak ve Eski Anadolu Türkçesinin oluşumu ve gelişimi; eserleri; bunlar hakkındaki temel çalışmaların değerlendirilmesi; dil ve imlâ özelliklerinin sorunları. Örnek metinler üzerinde dil incelemeleri.

TDE 608                     Karşılaştırmalı Kıpçak Lehçeleri                S          3  0  0  3

Kıpçak Türkçesinin oluşma şartları, yayılma alanları, temel ses ve yapı özellikleri; tarihî ve yaşayan Kıpçak lehçelerinin bu bağlamda birbiriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Bunların açıklanmasıyla ilgili sorunlar.

 

 

TDE 610                     Genel Türkçe Anlam Bilgisi                         S          3  0  0  3

Anlam bilimi; temel terimleri, kaynakları ve tarihî gelişimi. Genel Türkçe anlam bilgisi üzerine yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Genel Türkçeden seçilen kelimeler üzerinde anlam bilimi incelemeleri.

TDE 612                     Genel Türkçe Söz Dizimi                              S          3  0  0  3

Türkçenin temel söz dizimi özellikleri; kelime grupları ve cümlenin ögeleri ve türlerinin tanımlanmasında karşılaşılan sorunlar, tarihî ve yaşayan Türk lehçelerinden örnekler çerçevesinde söz dizimi çözümlemesi uygulamaları.

TDE 614                     Anadolu ve Rumeli Ağızları İncelemeleri    S          3  0  0  3

Ağız araştırmaları; temel terimleri, kaynakları ve araştırma yöntemleri; Anadolu ve Rumeli ağızlarının tarihî gelişimi; bölgeleri. Örnek metinler üzerinde çözümleme uygulamaları.

TDE 616                     Çuvaş ve Sibirya Türk Lehçeleri                 S          3  0  0  3

Çuvaş ve Sibirya Türk Lehçelerinin oluşma şartları, yayılma alanları, temel ses, yapı, dizim özellikleri; bunların birbiriyle karşılaştırılması; farklılık ve denklikleri. Bunların açıklanmasıyla ilgili sorunlar. Çuvaş, Yakut, Hakas, Tuva Türkçeleri üzerinde metin incelemeleri.

TDE 618                     Kıbrıs ve Balkan Türk Edebiyatları                        S          3  0  0  3

Bu derste, Türk dünyasında gelişen Türk edebiyatının önemli şubelerinden Kıbrıs’ta gelişen Türk edebiyatı ve  Balkan Türklerinin edebiyatlarına ait edebî örnekleri üzerinde durulacak ve Türkçenin edebiyat dili olarak önemi vurgulanacaktır.


YARD. DOÇ. DR. ŞENTAÇ ARI
Türkçe Öğretmenliği Bölümü    
sentacari@gau.edu.tr 
+90 392 650 2000 Ext: 1630