SEMİNERLER
SERGİLER

SEMİNERLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Seminerleri

SERGİLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Sergiler

Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

Bölümümüzün amacı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine gerekli mesleki ve akademik rehberliği sağlamak için gerekli beceri ve tecrübeye sahip lisans öğrencileri yetiştirmektir.

 

Rehberlik yapacakları öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik insiyatif kullanabilecek, değerlendirme yapabilecek, teşhis koyabilecek yetenek ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca okul ve öğrenciler ile sağlıklı ve etkili bir şekilde ortak hareket edebilmek için hayati öneme sahip becerilerin kazandırılması ve eğitimde model olabilecek sorunlu kişilikler yetiştirmek hedeflenmektedir.BİLGİLER

Programın Amacı
Program Öğrenme Çıktıları
Ders Programı
İstihdam Olanakları
Mezunlarımızın Çalışma Alanları
Bilgi Kitapçığı
Ders Program Çıktıları İlişkileri
Alınacak Derece
Bölüm Başkanı / AKTS Koordinatörlüğü
Eğitim Amaçları
Eğitim Öğretim Metotları
Mezuniyet Koşulları
Seminerler/Etkinlikler
1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
3. Yarıyıl
4. Yarıyıl
5. Yarıyıl
6. Yarıyıl
7. Yarıyıl
8. Yarıyıl

KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

RPD101 
Psikolojiye Giriş 
 
 

RPD102 
Fizyolojik Psikoloji 
 
 

TURK101 
Türkçe I: Yazılı Anlatım 
 
 

TAR101 
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 
 
 

EFL101 
İngilizce I 
 

BİL103 
Bilgisayar I 
 
 

EGT105 
Sosyolojiye Giriş 
 
 

EGT107 
Felsefeye Giriş 
 
 

EGT103 
Eğitim Bilimine Giriş 
 
 

Toplam
 
 
 
24 
30 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

RPD103 
Sosyal Antropoloji 
 
 

TURK102 
Türkçe II: Sözlü Anlatım 
 
 

TAR102 
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 
 
 

EFL102 
İngilizce II 
 
 

BİL104 
Bilgisayar II 
 
 

EGT116 
Çocuk Psikolojisi 
 
 

EGT106 
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma 
 
 

EGT108 
Eğitim Felsefesi 
 
 

EGT110 
Türk Eğitim Tarihi 
 
 

Toplam
 
 
 
22 
30 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

RPD201 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
 
 

RPD203 
İstatistik I 
 
 

GK211 
Bilim Tarihi 
 
 

EGT203 
Özel Eğitim 
 
 

EGT205 
Ölçme ve Değerlendirme 
 
 

EGT207 
Ergenlik Psikolojisi 
 
 

EGT219 
Okullarda Gözlem 
 
 

Toplam
 
 
 
21 
30 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

RPD202 
Test Dışı Teknikler 
 
 

RPD206 
İnsan İlişkileri ve İletişim 
 
 

RPD204 
İstatistik II 
 
 

RPD208 
Sosyal Psikoloji 
 
 

EGT208 
Öğretim İlke ve Yöntemleri 
 
 

EGT210 
Sınıf Yönetimi 
 
 

RPD210 
Öğrenme Psikolojisi 
 
 

Toplam
 
 
 
20 
30 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

RPD301 
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 
 
 

RPD303 
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 
 
 

RPD305 
Kişilik Kuramları 
 
 

RPD307 
Mesleki Rehberlik ve Danışma 
 
 

RPD309 
Seçmeli I 
 
 

GK305 
Seçmeli 
 
 

Toplam
 
 
 
18 
30 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

RPD306 
Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması 
 
 

RPD308 
Rehberlikte Program Geliştirme 
 
 

RPD310 
Davranış Bozuklukları 
 
 

RPD312 
Psikolojik Danışma Kuramları 
 
 

RPD314 
Grupla Psikolojik Danışma 
 
 

RPD316 
Seçmeli II 
 
 

EGT304 
Seçmeli 
 
 

Toplam
 
 
 
21 
30 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

RPD401 
Psikolojik Testler 
 
 

RPD403 
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 
 
 

RPD405 
Öğrenme Güçlükleri 
 
 

RPD407 
Seçmeli III 
 
 

GK405 
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 
 
 

GK407 
Topluma Hizmet Uygulamaları 
 
 

EGT427 
Eğitim Yönetimi 
 
 

Toplam
 
 
 
19 
30 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

RPD402 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri 
 
 

RPD404 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması 
 
 

RPD406 
Meslek Etiği ve Yasal Konular 
 
 

RPD408 
Kurum Deneyimi 
 
 

RPD410 
Seçmeli IV 
 
 

RPD412 
Seçmeli V 
 
 

Toplam
 
 
 
17 
30 
+-Ders İçerikleri

BİL 103- Bilgisayar I (2-2) 3

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

BİL 104- Bilgisayar II (2-1) 3

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

EFL 101- Yabancı Dil I (3-0) 3

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini, artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

EFL 102- Yabancı Dil II (3-0) 3

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

EGT 103- Eğitim Bilimine Giriş (3-0) 3

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21. Yüzyılda eğitimin biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Tüm Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

 

 

 

EGT 104 Çocuk Psikolojisi (3-0) 3

Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ana-baba çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları.

EGT 105- Sosyolojiye Giriş (2-0) 2

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal haraketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.

EGT 106- Kaynak Tarama ve Rapor Yazma (1-2) 2

Kütüphane sistemlerini tanıma, kaynaklara ulaşmak amacıyla internette ve elektronik veri tabanlarında tarama yapma, ödev ve rapor yazım kuralları.

EGT 107- Felsefeye Giriş (3-0) 3

Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.

EGT 108- Eğitim Felsefesi (2-0) 2

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşculuk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşculuk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

EGT 110- Türk Eğitim Tarihi (2-0) 2

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefi, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

 

EGT 203- Özel Eğitim (3-0) 3

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ile ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu olan, otistik ve ustun yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

EGT 205- Ölçme ve Değerlendirme (3-0) 3

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve degerlendirme ile ilgili temel kavramlar, olcme araclarinda bulunmasi istenen nitelikler (guvenirlik, gecerlik, kullanislilik), agitimde kullanilan olcme araclari ve ozellikleri, geleneksel yaklasimlara dayali olan araclar (yazili sinavlar, kisa yanitli sinavlar, dogru-yanlis tipi testler, coktan secmeli testler, eslestirmeli testler,sozlu yoklamalar, odevler), ogrenciyi cok yonlu tanimaya donuk araclar (gozlem, gorusme, performans degerlendirme, ogrenci urun dosyasi, arastirma kagitlari, arastirma projeleri, akran degerlendirme, ozdegerlendirme, tutum olcekleri), olcme sonuclari uzerinde yapilan temel istatiksel islemler, ogrenme ciktilarini degerlendirme, not verme, alani ile ilgili olcme araci gelistirme.

EGT 207- Ergenlik Psikolojisi (3-0) 3

Ergenlik doneminin temel ozellikleri,ergenlik doneminin bedensel, bilisel, kisilik ve ahlak gelisimi, ergenlik donemi sorunlari ve bunlarla basetme yollari.

EGT 208- Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0) 3

Ogretimle ilgili temel kavramlar, ogrenme ve ogretim ilkeleri, ogretimde planli calismanin onemi ve yararlari, ogretimin planlanmasi (unutelendirilmis yillik plan, gunluk plan ve etkinlik ornekleri), ogrenme ve ogretim stratejileri, ogretim yontem ve teknikleri, bunlarin uygulama ile iliksisi, ogretim arac ve gerecleri, ogretim hizmetinin niteligini artirmada ogretmenin gorev ve sorumluluklari, ogretmen yeterlilikleri.

EGT 210- Sınıf Yönetimi (2-0) 2

Sinif yonetimi ile ilgili temel kavramlar, sinif ici iletisim ve etkilesim, sinif yonetiminin tanimi, sinif yonetimi kavraminin sinifta disiplini saglamadan farkli yanlari ve ozellikleri, sinif ortamini etkileyen sinif ici ve sinif disi etkenler, sinif yonetimi modelleri, sinifta kurallar gelistirme ve uygulama, sinifi fiziksel olarak duzenleme, sinifta istenmeyen davranislarin yonetimi, sinifta zamanin yonetimi, sinif organizasyonu, ogrenmeye uygun olumlu bir sinif ortami olusturma (ornekler ve oneriler).

EGT 219- Okullarda Gözlem (2-2) 3

İlkogretim ve ortaogretim okullarinda rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, egitim orgutu icindeki yeri ve isleyisinin gozlenmesi ve degerlendirilmesi. Rehberlik ilke ve kavramlari acisindan ogrenci davranislarinin gozlenmesi.

EGT 304- Seçmeli EGT 407- Eğitim Yönetimi (3-0) 3

Eğitim yönetimiyle ile ilgili temel kavramlar, yönetim süreçleri, örgüt ve örgüt türleri, örgüt kültürü ve iklimi, liderlik kuramları.

GK 211- Bilim Tarihi (3-0) 3

Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. Iyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Ronesanstan bu yana `batıda` Astronomi, Matematik, Fizik, Tip, Biyoloji vb. Bilim dallarının gelişmesi. 20. Yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.

GK 305- Seçmeli

GK 405- Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0) 2

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

GK 407- Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2) 2

Deneyimsel öğrenim felsefesi ışığında, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; panel, konferans, kongre, sempozyum, gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma.

RPD 101- Psikolojiye Giriş (3-0) 3

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

RPD 102- Sosyal Antropoloji (3-0) 3

Antropoloji alanı ve dalları, antropolojinin araştırma yöntemleri, kültür kavramı ve kültür kuramları, kültürün içeriği, kültür araştırmaları, insanın tarihsel evrimi, kültürel evrim, doğal çevre, üretim ve alışveriş biçimleri, farklılaşma ve gruplaşma, akrabalık, evlilik ve soy, dil, sanat ve diğer kültürel kuramların incelenmesi.

RPD 103- Fizyolojik Psikoloji (3-0) 3

Fizyolojik psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri, organizmanın fizyolojisi ve anatomisi, davranım mekanizmaları, duyu işlevleri, motor işlevler ve duygular, güdü ve güdünün fizyolojik temelleri, işlevsel bozuklukların nedenleri. Sinir sistemi, Nörotransmitterler, Beyin, Beyin yarımkürelerinin işlevleri, Limbik sistem, Endokrin systemi. Bağışıklık sistemi, Dolaşım sistemi,  Kas/iskelet sistemi, Solunum sistemi,Boşaltım sistemi, Sindirim sistemi, Üreme sistemi, Duyum ve algılama (görme, işitme ve diğer duyular), Ruh sağlığı sorunları (Depresyon, stres, kaygı v.b.).

RPD 201- Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3-0) 3

Psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavram ve ilkeler, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, alanı ve dalları, kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma sureci, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular.

RPD 202- Testdışı Teknikler (3-0) 3

Gorusme, anket, bilgi toplama fişleri, isaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test disi kendini anlatma teknikleri ile gozlem, derecelendirme olcegi, sosyometri, kim bu gibi gozlemsel teknikler ve vak’a incelemesi, vak’a kaydi gibi durumsal testlerin gelistirilmesi, uygulanmasi, gecerlilik ve guvenirlikleri calismalarinin yapilmasi.

RPD 203- İstatistik I (3-0) 3

İstatistik ile ilgili kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, olasılık hesapları ve dağılımlar, istatistik paket programlarında uygulamalar.

RPD 204- İstatistik II (3-0) 3

Hipotez testleri, korelasyon, regesyon, anlamlilik testleri, varyanslar analizi ve istatistik paket programlarinda uygulamalar.

RPD 206- İnsan İlişkileri ve İletişim (2-2) 3

Kisilerarasi iletisimin tanimi; iletisim modeli, iletisim unsurlari ve ozellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kisilerarasi iletisimi engelleyen etkenler(kaynak, kanal,alici, vb.), iletisimi kolaylastiran etkenler, duygularin iletisimde rolu ve kullanilmasi, iletisimde catisma ve onlenmesi, ogrenci, ogretmen, veli iletisimde dikkat edilmesi gereken onemli hususlar, iletisim uygulamalari.

RPD 208- Sosyal Psikoloji (3-0) 3

Sosyal psikoloji alani ve arastirma yontemleri, sosyal algi ve sosyal bilis, tutumlar ve tutum degisimine iliskin kuramsal yaklasimlar, sosyal davranisi etkileyen psikolojik surecler, sosyal etki ve uyma, grup dinamikleri, kisiler arasi iliksiler.

RPD 210 - Ögrenme Psikolojisi (3-0) 3

Ogrenmeyle ile ilgili temel kavram ve ilkeler, ogrenmeyi etkileyen etkenler, ogrenme kuramlari, etkili ogrenme yontem ve teknikler.

 

 

RPD 301- Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri (3-0) 3

Psikolojik danisma ilkeleri, psikolojik danisma sureci ve evreleri, temel psikolojik danisma beceri ve teknikleri, bu temel beceri ve tekniklerin ornek uygulamalari.

 

RPD 303- Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri (3-0) 3

Bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle baş etme yolları.

RPD 305- Kişilik Kuramları (3-0) 3

Kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı, kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesi.

RPD 306- Mesleki Rehberlik ve Dayanışma (3-0) 3

Mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler, meslek gelişimi kuramları, mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar destekli mesleki rehberlik ve danışma, mesleki rehberlik ve danışma programları.

RPD 308- Rehberlikte Program Geliştirme (3-0) 3

İlköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim düzeylerinde rehberlik programlarının yapısı, süreci, zaman planlaması ve kaynakların kullanılması, örnek etkinlik ve deneme programlarının oluşturulması, uygulanması.

RPD 309- Seçmeli I

RPD 310- Davranış Bozuklukları (3-0) 3

Farklı kuramlara göre davranış bozukluklarının tanımı ve nedenleri, klasik sınıflandırma ve güncel DSM tanı ölçütleri; DSM tanı ölçütlerine göre davranış bozuklukları ve müdahale yöntemleri.

RPD 312- Psikolojik Danışma Kuramları (3-0) 3

Temel psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları, bu kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler, kuramların psikolojik danışmaya yansımaları ve yeni yönelimler.

RPD 314- Grupla Psikolojik Danışma (3-0) 3

Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler, grupla psikolojik danışma süreci, grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplarla çalışma.

RPD 316- Seçmeli II

RPD 401- Psikolojik Testler (2-4) 3

Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.

RPD 402- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri (2-2) 3

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre psikolojik danışma ve rehberlik alanından seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları ve sunmaları.

RPD 403- Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması (1-4) 3

Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.

RPD 405- Öğrenme Güçlükleri (3-0) 3

Öğrenme güçlüğünün tanımı, öğrenme güçlüklerinin sınıflandırılması, nedenleri, sınıf ortamında ayırt edilmesi, eğitim ortamının düzenlenmesi, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere, ailelerine, öğretmenlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma yöntem ve teknikleri.

RPD404- Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması (1-4) 3

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.

RPD 406- Meslek Etiği ve Yasal Konular (2-0) 2

Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.

RPD 407- Seçmeli III

RPD 408- Kurum Deneyimi (1-4) 3

Çeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim, sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi kazanma.

RPD 410- Seçmeli IV

RPD 412- Seçmeli V

TAR 101- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. Ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ataşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muhaberesi ve Büyük Taaruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

TAR 102- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1023-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, and Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, and Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

TURK 101- Türkçe I: Yazılı Anlatım (3-0) 3

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf, paragraf türleri (giriş- gelişme- sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinller); metin olma koşulları (bağışıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlilik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ililşkiler). Yazılı anlatım( yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı, hazırlama, kağıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kurumsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planı çıkarma; yazılı uygulamaldardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 


DOÇ. DR. NUR YELİZ GÜLCAN
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı    
nuryeliz@gau.edu.tr 
+90 392 650 2000 Ext: 1609 
PROF. DR. MÜZEYYEN GÜLER
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü    
muzeyyenguler@gau.edu.tr 
+90 392 650 2000 Ext: 1630 
PROF. DR. ŞERMİN KÜLAHOĞLU
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü    
serminkulahoglu@gau.edu.tr 
+90 392 650 2000 Ext: 1627 
YARD. DOÇ. DR. TUBA HİM
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü    
tubahim@gau.edu.tr 
+90 392 650 2000 Ext: 1610