SEMİNERLER
SERGİLER

SEMİNERLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Seminerleri

SERGİLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Sergiler

Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

MİSYONUMUZ

1. Öğretmen Yetiştirme
Farklı alanlarda 21. Yüzyılın ulusal ve uluslar arası ölçütlerine uygun bilgi ve becerilerle donanmış, yaratıcı, problem çözen, çok yönlü düşünen, etik ve estetik değerlere sahip, yetkin ve duyarlı öğretmen ve danışman yetiştirmek, var olan öğretmen yetiştirme programlarının niteliğini geliştirmek.
 
2. Bilgi Üretme ve Yayma
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti eğitiminin geliştirilmesinde eğitim politika ve uygulamalarına yön verecek araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek, paydaşlarla üretilen bilginin politika ve uygulamalara yön vermesini sağlayacak işbirliği ve ilişkiler geliştirmek.
 
3. Araştırmacı / Akademisyen Yetiştirme
Öğretim elemanlarına araştırma çalışmalarında destek olmak, fırsatlar sunmak ve genç öğretim elemanlarını gerekli bilgi ve becerilerle donatmak.
 
4. Hizmet –İçi Eğitim
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinde çalışan öğretmen ve eğitmenlerin mesleki yeterliklerini geliştirmek için hizmet – içi eğitim hizmeti sunmak.
 
5. Topluma Hizmet
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki toplumsal projelere katılmak, toplumsal kalkınmaya destek olacak yeni projeler üretmek, özellikle anne ve babalara çocuk gelişim ve eğitiminde bilgi ve beceri kazanmaları için destek olmak.
 
Benimsenen Temel Değerler
Fakültenin vizyon ve misyonu doğrultusunda yapılacak her türlü etkinlikte aşağıda belirtilen temel değerler göz önünde bulundurulur.


- Aklın önceliği ve bilimin önderliği
- İnsan haklarına ve bireysel farklılıklara saygı
- Demokratik hakları tanıma ve uygulamada adil olma
- Eşitlik kavramını benimseme ve uygulama
- Her türlü çalışma ve durumda şeffaflık ve hesap verilebilirlilik
- Akademik ve etik değerlere bağlılık
- Bilimsel özgürlüğü, yaratıcılığı ve özgün düşünmeyi yüceltme
- Toplumsal gelişmede öncü olma
- Üretkenliği teşvik etme
- Karşılıklı güven ortamı geliştirme
- İlkelere bağlılık
- Paydaş memnuniyetini önemseme
- Çevre duyarlılığı
- Ekip çalışmasını önemseme