SEMİNERLER
SERGİLER

SEMİNERLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Seminerleri

SERGİLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Sergiler

Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

Tarih: 18/02/2019

GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar tarafından yürütülen Konuşma ve Röportaj Teknikleri dersi kapsamında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, Üniversitenin 34’üncü Akademik Yıl teması olan “Sürdürülebilirlik” teması çerçevesinde şöyleşiler gerçekleştirdi.


GAÜ İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü öğrencisi Övül Can Aksoy, GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin Kale ile gerçekleştirdiği söyleşide, Kale’ye Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim konusunda sorular yöneltti. Kale, sürdürülebilir kalkınma ve eğitim, yükseköğretim kurumlarında yapılması gereken düzenlemeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.  


“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE EĞİTİM ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR”

GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin Kale, ‘Sürdürülebilir kalkınmada eğitimin rolü nedir?’ sorusuna; ‘Sürdürülebilir kalkınma ile eğitim arasında güçlü bağ vardır. Eğitim programlarına eklenecek derslerle geleceğin nesillerinde çevre ve çevre sorunları ile ilgili farkındalık  artırılarak sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları oluşturulmalıdır. Ayrıca, örgün ve yaygın eğitim sistemlerinin sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarının geliştirilmesi gerekmektedir. Okullarda verilen eğitim, toplumu doğru yönlendirebilirse; öğrencileri ve eğitimcileri toplumdaki paydaşlarla buluşturabilirse sürdürülebilir kalkınma daha hızlı olacak ve refah seviyesi de artacaktır.’ şeklinde yanıt verdi.


“GAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ’NDE ‘ÇEVRE VE EĞİTİM’, ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM’ DERSLERİ BULUNMAKTADIR”


Kale, ‘Girne Amerikan Üniversitesi öğretmen yetiştiren programlarında çevre ile ilgili dersler mevcut mu? Buna uygun öğretmen kaynağı oluşturuldu mu?’ şeklindeki soruya; ‘Eğitim Fakültesi’nin bazı bölümlerinin (sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği gibi) ders programlarında ‘Çevre ve Eğitim’, ‘Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim’ gibi dersler bulunmaktadır. Bu derslerde şu konulara ilişkin farkındalık oluşturulmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi. Ayrıca ‘Girişimcilik’ dersinin YÖK tarafından üniversitelerin tüm fakülte ve programlarına zorunlu ders olarak koyulması Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi için çok önemlidir.’şeklinde yanıtlar verdi.


“ULUSAL VE YEREL YAŞAM ALIŞKANLIKLARI VE ‘KÜRESEL DÜŞÜN, YEREL HAREKET ET’ MESAJI BU EĞİTİMİN STRATEJİSİNİ OLUŞTURMALIDIR”


Kale, ‘Sürdürülebilirlik konusunda genel olarak yüksek öğretim kurumlarında yapılması gereken düzenlemeler neler olmalıdır? şeklindeki soruya; ‘Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi, geçmişteki deneyimlerden de yararlanılarak, kültür ve  değerlerle bütünleştirilirse; ülke koşullarına, deneyimler, kültür, değer ve yaşam alışkanlıklarına uygun hale getirilirse yararlı olabilir. Ulusal ve yerel yaşam alışkanlıkları ve ‘Küresel düşün, yerel hareket et’ mesajı bu eğitimin stratejisini oluşturmalıdır’ şeklinde yanıtlar verdi.


Kale, eğitim kurumlarının sürdürülebilir kalkınma felsefesini programlarına yansıtması açısından, sürdürülebilirlik eğitiminde; BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ve 2030 Dünya Değişim Programı çerçevesi ve doğrultusunda yükseköğretim kurumlarında da müfredat bazında bazı değişiklikler yapılması gerekeceği konularına da değindi.