SEMİNERLER
SERGİLER

SEMİNERLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Seminerleri

SERGİLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Sergiler

Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

RÜZGAR GÜLÜ

Tarih: 07/12/2016

“Bilinçli Aile Mutlu Çocuklar”

Çocuk için, anne – baba model olma özelliği taşıdığından, çocukla anne – baba arasındaki olumlu ilişki sağlıklı nesiller ve güvenli bir gelecek demektir. Buradan hareketle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilk üniversitelerinden olan Girne Amerikan Üniversitesi Mutlu Aile Mutlu Çocuklar sloganından hareketle 2016-2017 Akademik yılında “Çocuk ve Sevgi” temasından yola çıkarak Rüzgar Gülü adlı projeyi hayata geçiriyor.

Anne ve baba çocuğun kişiliğinin oluşmasında temel olan özdeşleşme modelleridir. Çocukların davranışları büyük ölçüde annebabalar ile onların etkileşimlerine bağlıdır. Dolayısıyla anne-babalar insanlar arası etkileşim konusunda bilgi ve beceri sahibi olması gerekir. Girne Amerikan Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Girne Kazasında yaşayan çocukların Anne-Babalarına yönelik olarak düzenlenecek olan Rüzgargülü adlı projenin ana hedefi çocukların birey olarak söz sahibi olduğu anne-babaların bilinçlendirilmesi, topluma daha sağlıklı ve üretken bireyler yetiştirilmesidir. Aile en küçük toplum birimidir. Bu sebepten toplumların refahı için sağlıklı bir aile kurumlarına ihtiyaç vardır. Aile bireylerinin fiziksel ve ruhsal sağlıkları önem arz etmektedir. Bilinçli, farkındalığı ve duyarlığı yüksek bireyler toplumların sosyo-ekonomik yapısını da etkileyecektir. Aile kurumunda bilinçli bireylerin yetiştirilmesi ciddi bir eğitim ile sağlanabilir. Bu nedenle bireysel yada birlikte aile eğitimi kavramı bu projenin çıkış noktasını oluşturmuştur. Değişen dünya, gelişen teknoloji, siyasi ve ekonomik konjonktürün, basın /medyanın doğrudan veya dolaylı etkileri karşısında aile düzeninin korunması ve güçlendirilmesi projenin ana çıkış noktasıdır.

Ayrıca Rüzgargülü projemiz sadece anne-babalara yönelik değildir. Çocuğun hayal gücü bulutların ötesine uçabilir, denizin dibinde yürüyebilir, bir balinayı parmağıyla kaldırabilir, çakıl taşlarından koskocaman bir şato inşa edebilir. Yaratıcılık desteklenip geliştirilebilecek bir yetidir ve yaratma süreci bir düş yolculuğuna benzer. Bunun için çocukların içinde bulunduğu ve etkinlik atölyeleriyle keyifli zaman geçirerek öğrendikleri bir projedir. Çocukların yaratıcılıklarının ve eleştirel düşünme becerilerinin ön plana çıkarıldığı, Çocuk Haklarını öğrendikleri ve fiziksel, sosyal-duygusal, bilişsel kazanımlar elde edecekleri atölye çalışmaları oluşturacaktır.

Rüzgar Gülü projesi Aralık ayından Şubat ayına kadar hafta sonu olmak üzere 15 günde bir zaman diliminde gerçekleştirilecektir. Anne-Baba eğitim ortamı yetişkinlere uygun görsel ve işitsel araçlarla desteklenecektir. Bu proje kapsamında:

Projedeki eğitimlerle anne ve babaların karşılaştıkları pek çok soruna çözüm bulunacaktır.· Proje boyunca  bütün ebeveynlerin devam etmesi ilk hedef olarak belirlenmiştir. Ancak, bu projeye düzenli katılma imkânı bulmayan anne ve babalar için kısa süreli toplantılar, paneller ve açık oturumlar düzenlenecektir. Aileyi güçlendirme, aile içi sorunlarını en aza indirme, huzurlu bir aile ortamı hazırlama gibi hedeflere ulaşılması hedeflenmiştir.

 “Rüzgargülü”  projesi Aralık ayından Şubat ayına kadar hafta sonu olmak üzere 15 günde bir zaman diliminde gerçekleştirilecektir. Çocuklara Yönelik Hazırlanan Atölye Çalışmaları kapsamında:

 

 

10 Aralık Cumartesi Saat 10.00’da Milenyum Senato ve Kongre Merkezinde Çocuklarda Beslenme Nasıl Olmalı. Anne-Baba eğitimi ve Sahnedeyim Çocuk Atölyesiyle Başlıyor. Kayıtlar için 05488472025 ve 03926502000 (1610) numaralardan veya aytacdilek@gau.edu.tr  email adresinden kayıt olabilirsiniz. Katılım gösteren Anne-Babalara Katılım belgesi verilecektir. Katılım Ücretsizdir.