SEMİNERLER
SERGİLER

SEMİNERLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Seminerleri

SERGİLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Sergiler

Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

GAÜ BÖTE Eğitim Portalı

Tarih: 04/05/2014
GAÜ BÖTE Eğitim Portalı açılıyor!(http://ww.gaucittportal.tumblr.com )
Girne Amerikan Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğrencileri derslerde hazırladıkları materyalleri internet üzerinde tek bir çatı altında toplayarak Eğitim Fakültesi BÖTE öğretim üyelerinden dekan yardımcısı Yard. Doç. Dr. Seren Başaran öncülüğünde bir eğitim portalı oluşturmuştur. Hazırlanan portal, ilk aşamada öğretim tasarımı , çoklu ortam tasarım ve üretimi ile grafik tasarımı derslerinde geliştirilen projelerin konulara göre sınıflandırılarak bir araya getirilmesinden yola çıkılarak derlenmiştir. Bir sonraki aşamada mevcut portal, biraraya getirilen materyallerin paket içerik haline getirilip Milli Eğitim müfredatlarında yeralan bilişim ve teknoloji, medya okur yazarlığı ile teknoloji ve tasarım derslerini veren öğretmenler ve eğiticilerin kullanabileceği internet tabanlı bir e-içerik merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir.
Portalda çoğunlukla Bilişim teknolojileri kapsamındaki konular baz alınarak ve müfredata uygun olarak hazırlanmış eğitsel posterler, eğitici-öğretici podcast, video, etkileşimli eğitsel oyunlar ile yine belirlenen müfredat konularında hazırlanmış sınavlar yer almaktadır. Örnek etkinlikler hazırlanırken öğretim tasarımı, çoklu ortam öğrenme ve görsel tasarım ilkeleriyle bağdaşması ve ilgili öğrenme çıktılarıyla örtüşmesine özen gösterilmiştir. Portaldaki materyallerin tekrar tekrar kullanılabilen, uyarlanabilen birer öğrenme nesneleri haline getirilmeleri de ileride ele alınacak projeler arasında yer almaktadır.
Yard. Doç. Dr. Seren Başaran böyle bir başlangıcın ilerleyen zamanlarda gerek bilgisayar öğretmenlerinin günümüz öğretim teknolojilerine ayak uydurmaları gerekse çok yönlü öğrenme gereksinimlerinin karşılanmasına imkan tanıyan etkinliklerin geliştirilip öğretmenlerin kullanımına sunulmasının eğitim-öğretim kalitesinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlacağını dile getirmiştir. Ayrıca portalın öğretmenlere derslerinde kullanabilecekleri özgün, kritik düşünmeyi teşvik eden, eğlenirken öğreten, kaliteli eğitsel materyalleri bulmakta kolaylık sağlayacağını da ekledi.
Başaran bunu yanında, BÖTE öğrencilerinin materyalleri geliştirirken derslerde öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda kullanıllabilecek gerçek deneyimlere dönüştürmelerinin öğrencilere mesleki yaşamlarında da kullanabilecekleri oldukça değerli fırsat ve beceriler kazandırdığını da vurgulamıştır.
GAÜ Eğtim Fakültesi BÖTE öğrencileri tarafından geliştirilen eğitim portalı http://ww.gaucittportal.tumblr.com adresinden ziyaret edilebilir.