SEMINARS
EXHIBITIONS

SEMINARS

Girne American Universitesi Faculty of Education
Customary Seminars

EXHIBITIONS

Girne American Universitesi Faculty of Education
Customary Exhibitions

Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :


INFORMATION

Aims of Programme
Program Learning Outcomes
Program Outcomes - Course Relationship Matrix
Degree Awarded
Employment Opportunities
Head of Department / ECTS Coordinator
Graduates & Their Current Employments
Info Booklet
Educational Objectives
Educational Methods
Graduation Requirements
Curriculum
1. Semester
2. Semester
3. Semester
4. Semester
5. Semester
6. Semester
7. Semester
8. Semester

CODE
COURSE NAME
T
P
C
ECTS
Prereq.
Syllabus

ZHA 101 
Özel Eğitim 
 
 

TURK 101 
Türkçe I 
 
 

EFL 101 
İngilizce I 
 
 

TAR 101 
Atatürk İlke. İnk. Ta. I 
 
 

BİL 101 
Bilgisayar I 
 
 

ZHM 101 
Psikolojiye Giriş 
 
 

ZHM 103 
Eğitim Bilimlerine Giriş 
 
 

Total
 
 
 
20 


CODE
COURSE NAME
T
P
C
ECTS
Prereq.
Syllabus

ZHA 102 
Zihinsel Engelliler Eğitimi 
 
 

TURK 102 
Türkçe II 
 
 

EFL 102 
İngilizce II 
 
 

TAR 102 
Atatürk İlke İnk. Ta. II 
 
 

BİL 102 
Bilgisayar II 
 
 

ZHG 102 
Sağlık Bilgisi ve İlkyardım 
 
 

ZHM 102 
Bireysel Farklar ve Psikoloji Yaklaşımları 
 
 

ZHM 104 
Eğitim Psikolojisi 
 
 

Total
 
 
 
21 


CODE
COURSE NAME
T
P
C
ECTS
Prereq.
Syllabus

ZHA 201 
Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi 
 
 

ZHA 203 
Erken Çocuklukta Özel Eğitim 
 
 

ZHA 205 
Uygulamalı Davranış Analizi 
 
 

ZHA 207/ZHA 209 
Seçmeli I 
 
 

ZHG 201/ZHG 203 
Seçmeli I 
 
 

ZHM 201 
Eğitsel Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme 
 
 

ZHM 203 
Öğretim İlke ve Yöntemleri 
 
 

Total
 
 
 
21 


CODE
COURSE NAME
T
P
C
ECTS
Prereq.
Syllabus

ZHA 202 
Zih.Eng. Beceri ve Kavram Öğretimi 
 
 

ZHA 204 
Zih. Eng. Matematik Öğretimi 
 
 

ZHA 206 
Zih.Eng. Resim İş Öğretimi 
 
 

ZHA 208 
Kaynaştırma ve Destek Özel Eğt. Hizmetleri 
 
 

ZHA 210 
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 
 
 

ZHA 212 
Zih.Eng. İletişim Becerilerinin Kazandırılması 
 
 

ZHA 212/ZHA 216 
Seçmeli II 
 
 

ZHM 202 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 
 
 

Total
 
 
 
23 


CODE
COURSE NAME
T
P
C
ECTS
Prereq.
Syllabus

ZHA 301 
Okuma Yazma Öğretimi 
 
 

ZHA 303 
Zih.Eng. Günlük Yaşam ve Sos. Beceri Öğretimi 
 
 

ZHA 305 
Zih.Eng. Oyun ve Şarkı Öğretimi 
 
 

ZHA 307/ZHA 309 
Seçmeli III 
 
 

ZHM 301 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Plan. Ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi 
 
 

ZHM 303 
Sınıf Yönetimi 
 
 

ZHM 305 
Rehberlik 
 
 

Total
 
 
 
19 


CODE
COURSE NAME
T
P
C
ECTS
Prereq.
Syllabus

ZHA 302 
Fen Bilgisi Öğretimi 
 
 

ZHA 304 
Aile Eğitimi ve Rehberliği 
 
 

ZHA 306/ZHA 308 
Seçmeli IV 
 
 

ZHA 310/ZHA 312 
Seçmeli V 
 
 

ZHG 302 
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 
 
 

ZHG 304 
Topluma Hizmet Uygulamaları 
 
 

ZHG 306/ZHG 308 
Seçmeli II 
 
 

ZHM 302 
Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları 
 
 

Total
 
 
 
21 


CODE
COURSE NAME
T
P
C
ECTS
Prereq.
Syllabus

ZHA 401 
Zih.Eng için Öğretim Tek. Ve Materyal Tasarımı I 
 
 

ZHA 403 
Yasalar ve Özel Eğitim 
 
 

ZHM 401 
Öğretmenlik Uygulaması I 
 
 

ZHA 402 
Zih.Eng için Öğretim Tek. Ve Materyal Tasarımı II 
 
 

Total
 
 
 
14 


CODE
COURSE NAME
T
P
C
ECTS
Prereq.
Syllabus

ZHM 402 
Öğretmenlik Uygulaması II 
 
 

ZHM 404 
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 
 
 

ZHA402 
Zih.Eng için Öğretim Tek. Ve Materyal Tasarımı II 
 
 

Total
 
 
 
11 
+-Course Descriptions

SENIOR LECTURER PELİN AYKUT KHALİL
Acting Head of the Department of Special Need Education    
pelinaykut@gau.edu.tr
+90 392 650 2000 Ext: 1633
SENIOR LECTURER YILMAZ AVCU
Department of Special Need Education    
yilmazavcu@gau.edu.tr
+90 392 650 2000 Ext: 1603