SEMINARS
EXHIBITIONS

SEMINARS

Girne American Universitesi Faculty of Education
Customary Seminars

EXHIBITIONS

Girne American Universitesi Faculty of Education
Customary Exhibitions

Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :

Academic Advisor list for 2014-2015 fall semester (23/09/2014)

Tarih: 22/09/2014

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

BÖLÜMLERE GÖRE DANIŞMANLIK LİSTESİ

 1.       Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü

Sınıf

Danışman Adı

3.Sınıf

Öğr. Gör. Münevver Kata

4.Sınıf

Öğr. Gör. Münevver Kata

5.Sınıf

Dr. Elza Demirdağ

 

 

 

 2.       Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü

Sınıf

Danışman Adı

1.Sınıf

Yrd. Doç.Dr. Ülkü Pişkin Abidoğlu

2.Sınıf

Yrd. Doç.Dr. Ülkü Pişkin Abidoğlu

 

 

 

 

 

 3.       Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü

Sınıf

Danışman Adı

1.Sınıf

Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel

2.Sınıf

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Toran

3.Sınıf

Öğr. Gör. Aytaç Dilek

4.Sınıf

Öğr. Gör. Handan Gençgel

 

 4.       Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü

Sınıf

Danışman Adı

1.Sınıf

Yrd. Doç. Dr. Seren Başaran

2.Sınıf

Yrd. Doç. Dr. Seren Başaran

3.Sınıf

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Lort

4.Sınıf

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Lort


5.       Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Sınıf

Danışman Adı

1.Sınıf

Yard. Doç. Dr. Şentaç ARI

2.Sınıf

Yard. Doç. Dr. Şentaç ARI

3.Sınıf

Yard. Doç. Dr. Şentaç ARI

 

 


6.       İngilizce Öğretmenliği Bölümü (ELT)

Sınıf

Danışman Adı

1.Sınıf

Öğr. Görv.  Ayşe Arık

2.Sınıf

Öğr. Görv.  Ayşe Arık

3.Sınıf

Assist. Prof. Dr. Sonuç Dimililer

4.Sınıf

Assist. Prof. Dr. Sonuç Dimililer


7.       Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Sınıf

Danışman Adı

1.Sınıf

Öğr. Gör. Havva Çınar

2.Sınıf

Öğr. Gör. Osman Türk

3.Sınıf

Dr. Erkan Demir

4.Sınıf

Yard. Doç. Dr. Osman Yıldız


8.       Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Sınıf

Danışman Adı

1.Sınıf

İbrahim Arslan

2.Sınıf

Yrd. Doç. Dr. Oxana Manalova

3.Sınıf

Doç. Dr. Nur Yeliz Gülcan

4.Sınıf

Öğr. Gör. Tuba Him


9.       Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Sınıf

Danışman Adı

1. Sınıf

Öğr. Gör. Zeki Akçam

 

10. Müzik Öğretmenliği  Bölümü

Sınıf

Danışman Adı

1. Sınıf

Dr. Ahmet Sönmezler